Trang web THCS Trung Thu

NĂM HỌC 2014 -2015

Chào các bạn!

Để giáo dục phát triển, thì ngoài việc học tốt dạy tốt thì quản lý cũng phải tốt!

Chính vì lý do đó! Nhóm chúng tôi đã thiết kế trang web này với mục đích quản lý học sinh về mọi mặt, liên hệ chặt chẽ với  nhà trường và gia đình!

 

Một số hoạt động nội trú của nhà trường

Thầy Nguyễn Như Tuấn đang dựng bếp củi cho học sinh!